Пещерната фауна в Родопите

Големият брой карстови форми, сложната геоложка история, климатичното и хидроложкото разнообразие са сред основните фактори, допринесли за голямото богатство и разнообразие на родопската пещерна фауна. Първите биоспелеологични проучвания в Родопите започват акад. Иван Буреш и негови съмишленици в началото на ХХ век. През юни 1924 г. сътрудниците на Царските научни институти Делчо Илчев, Ненко Радев […]

История на пещерното дело в Родопите

Проучванията върху пещерите и карста в Родопите започват от времето на Карел и Херменгилд  Шкорпил  (1890–1900  г.),  които  в  монографията  си  “Кражки  явления” (1900 г.) публикуват първите описания на някои карстови масиви, пещери, пропасти и скални мостове в централните части на Родопите. В свой спомен от 1890 г. учителят Атанас Черпоков разказва за проникването на […]

Карстът в Родопите

България е богата на пещери, понори, въртопи, кари и други карстови форми. Заедно с Испания, Франция, Италия, Словения, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватско и Румъния страната ни се нарежда в челната десетка в Европа по богатство и разнообразие на карстови образувания. Карстът заема 22,7% от територията на България (25 171km2) и е развит върху различни […]

DMCA.com Protection Status